Transport:


Wij hebben op dit moment 2 vrachtwagens, waarmee we merendeels fourage mee rijden. Maar wij vervoeren ook kisten met lelies en pompoenen en af en toe vervoeren we ook machines.


Op het bedrijf is een weegbrug waarop men kan wegen van 07.00-19.00 uur, deze tijden houden wij aan om buren overlast te voorkomen.

lelie transport,potze roswinkel,